J. Morgan

Tên
Jimmy Jay Morgan
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
21/01/2006
Tuổi
18
P