J. McArthur

Tên
James McFarlane McArthur
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Glasgow
Ngày Sinh
07/10/1987
Tuổi
36
Cân nặng
75
Chiều cao
178
P