J. Familia-Castillo

Tên
Juan Carlos Familia-Castillo
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Amsterdam
Ngày Sinh
13/01/2000
Tuổi
24
Chiều cao
175
P