J. Cumming

Tên
James Andrew Cumming
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Winchester
Ngày Sinh
04/09/1999
Tuổi
24
Cân nặng
79
Chiều cao
186
P