J. Cain

Tên
Jake Steven Cain
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Wigan
Ngày Sinh
02/09/2001
Tuổi
22
Chiều cao
176
P