Ibon Ispizua

Tên
Ibon Ispizua Helguera
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Mundaka
Ngày Sinh
08/04/2003
Tuổi
20
P