H. Arter

Tên
Harry Nicholas Arter
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Sidcup
Ngày Sinh
28/12/1989
Tuổi
34
Cân nặng
70
Chiều cao
176
P