G. Kilkenny

Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Thông số tổng hộp
Premier League 2023-2024
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
FA Cup 2023-2024
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
Tổng:
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
Trận gần nhất
Ngày
CLB
Đối thủ
H/A
Kết quả
Premier League 2023-2024
Premier League 2023-2024
2 Th2 2024
West Ham Bournemouth
Sân khách
Bournemouth
WES
S
D 1:1
0′
0
0
21 Th1 2024
Bournemouth Liverpool
Sân nhà
Bournemouth
LIV
S
L 0:4
0′
0
0
9 Th12 2023
Manchester United Bournemouth
Sân khách
Bournemouth
MUN
S
W 0:3
0′
0
0
7 Th12 2023
Crystal Palace Bournemouth
Sân khách
Bournemouth
CRY
S
W 0:2
0′
0
0
2 Th9 2023
Brentford Bournemouth
Sân khách
Bournemouth
BRE
S
D 2:2
0′
0
0
19 Th8 2023
Liverpool Bournemouth
Sân khách
Bournemouth
LIV
S
L 3:1
0′
0
0
12 Th8 2023
Bournemouth West Ham
Sân nhà
Bournemouth
WES
S
D 1:1
0′
0
0
FA Cup 2023-2024
FA Cup 2023-2024
6 Th1 2024
QPR Bournemouth
Sân khách
Bournemouth
QPR
S
W 2:3
0′
0
0
P