G. Cahill

Tên
Gary Cahill
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Dronfield
Ngày Sinh
19/12/1985
Tuổi
38
Cân nặng
86
Chiều cao
193
P