G. Abbott

Tên
George David Abbott
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
17/08/2005
Tuổi
18
P