Fran López

Tên
Francisco López Fernández
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
A Coruña
Ngày Sinh
24/01/2002
Tuổi
22
P