F. Potts

Tên
Freddie Potts
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
12/09/2003
Tuổi
20
P