F. Burns

Tên
Finley Jack Burns
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
London
Ngày Sinh
17/06/2003
Tuổi
20
Chiều cao
185
P