Edu Expósito

Tên
Eduardo Expósito Jaén
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Barcelona
Ngày Sinh
01/08/1996
Tuổi
27
Cân nặng
68
Chiều cao
178
P