E. Pollock

Tên
Euan Pollock
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Dorchester
Ngày Sinh
03/10/2002
Tuổi
21
Chiều cao
173
P