E. Galbraith

Tên
Ethan Stuart William Galbraith
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Belfast
Ngày Sinh
11/05/2001
Tuổi
23
Chiều cao
175
P