E. Agyei

Tên
Enock Atta Agyei
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
13/01/2005
Tuổi
19
Chiều cao
172
P