Diego Moreno

Tên
Diego Moreno Cledera
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Villa de Río
Ngày Sinh
18/01/2002
Tuổi
22
Chiều cao
175
P