David Torres

Tên
David Torres Ortiz
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Valladolid
Ngày Sinh
05/03/2003
Tuổi
20
P