Dani Rodríguez

Tên
Daniel Rodríguez Crespo
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Astigarraga
Ngày Sinh
09/08/2005
Tuổi
18
P