D. Sassi

Tên
Daniel Sassi
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
08/12/2003
Tuổi
20
P