D. Mee

Tên
Dermot William Mee
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Birmingham
Ngày Sinh
20/11/2002
Tuổi
21
P