D. Edwards

Tên
Diamond Diamond Lazane Edwards
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
18/09/2003
Tuổi
20
P