D. Camara

Tên
Dawda Camara Sankharé
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Banyoles
Ngày Sinh
04/11/2002
Tuổi
21
P