Charlie Pérez

Tên
Carlos Manuel Pérez Sánchez
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
07/06/2002
Tuổi
21
P