Carlos Rojas

Tên
Carlos Humberto Rojas Mosquera
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Cuenca
Ngày Sinh
18/04/2002
Tuổi
22
P