C. Whitaker

Tên
Charlie Jay Whitaker
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Ngày Sinh
16/09/2003
Tuổi
20
P