C. Wellens

Tên
Charlie Gerard Richard Wellens
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
05/12/2002
Tuổi
21
P