C. Soler

Tên
Carles Marco Soler
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
05/04/2000
Tuổi
24
P