C. Sayers

Tên
Charlie Sayers
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
29/03/2004
Tuổi
20
P