C. Saydee

Tên
Christian Saydee
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Hillingdon
Ngày Sinh
10/05/2002
Tuổi
21
Chiều cao
184
P