C. Plain

Tên
Cameron Christopher Plain
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
24/09/2001
Tuổi
22
P