C. Gómez Vela

Tên
Christian Gómez Vela
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Madrid
Ngày Sinh
18/05/2000
Tuổi
24
Chiều cao
187
P