C. Campbell

Tên
Chem Campbell
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
30/12/2002
Tuổi
21
P