C. Allen

Tên
Charlie Steven Allen
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
22/11/2003
Tuổi
20
P