B. Hardley

Tên
Björn Bryan Hardley
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Tilburg
Ngày Sinh
19/12/2002
Tuổi
21
Chiều cao
189
P