B. Genesini

Tên
Brooklyn David Anthony Genesini
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
12/12/2001
Tuổi
22
P