B. Cover

Tên
Brandon Ashley Cover
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
25/09/2003
Tuổi
20
Thông số tổng hộp
Giao hữu
1
0
1
30′
0
0
0
0 (0)
0
0
Trận gần nhất
Ngày
CLB
Đối thủ
H/A
Kết quả
Giao hữu
Giao hữu
19 Th6 2023
Jamaica Jordan
Sân nhà
Jamaica
JOR
S
L 1:2
30′
0
0
15 Th6 2023
Jamaica Qatar
Sân nhà
Jamaica
QAT
S
L 1:2
0′
0
0
P