Ángel Fortuño

Tên
Ángel Fortuño Viñas
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Barcelona
Ngày Sinh
05/10/2001
Tuổi
22
Cân nặng
77
Chiều cao
183
P