Ángel Alarcón

Tên
Ángel Alarcón Galiot
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
15/05/2004
Tuổi
19
Chiều cao
175
P