Adrián Quintela

Tên
Adrián Quintela Moya
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Madrid
Ngày Sinh
11/03/2001
Tuổi
22
Chiều cao
188
P