Adler Nascimento

Tên
Adler Bruno Sá Nogueira de Nascimento
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
25/11/2004
Tuổi
19
P