A. Singh Raikhy

Tên
Arjan Singh Raikhy
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Ngày Sinh
20/10/2002
Tuổi
21
Thông số tổng hộp
Championship 2023-2024
1
0
1
2′
0
0
0
0 (0)
0
0
Trận gần nhất
Ngày
CLB
Đối thủ
H/A
Kết quả
Championship 2023-2024
Championship 2023-2024
31 Th1 2024
Leicester Swansea
Sân nhà
Leicester
SWA
S
W 3:1
2′
0
0
P