A. Pressley

Tên
Aaron Alex Pressley
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Edinburgh
Ngày Sinh
07/11/2001
Tuổi
22
Cân nặng
75
Chiều cao
189
P