Á. Ónodi

Tên
Ákos Sándor Ónodi
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Győr
Ngày Sinh
02/09/2001
Tuổi
22
Chiều cao
194
P