A. Kirk

Tên
Alexander Michael Kirk
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
27/10/2002
Tuổi
21
P