A. Harris

Tên
Aidan Harris
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
16/12/2006
Tuổi
17
Thông số tổng hộp
UEFA Champions League 2023-2024
0
0
0
0′
0
0
0
0
0
Trận gần nhất
Ngày
CLB
Đối thủ
H/A
Kết quả
UEFA Champions League 2023-2024
UEFA Champions League 2023-2024
19 Th9 2023
AC Milan Newcastle
Sân khách
Newcastle
MIL
S
D 0:0
0′
0
P